menu dblex
sabotage
substantiv
skadegörelse
sabb
åverkan
ödeläggelse
obstruktion
maskning
krångel
passivt motstånd
motarbetande

Alla synonymer går att klicka på.