menu dblex
maskning
substantiv
obstruktion
avsiktligt minskad arbetsintensitet
sabotage
nedsatt arbetstakt
skolkning

Alla synonymer går att klicka på.