menu dblex
sätta fast
verb
fästa
slå på
sätta
häkta
kugga
ange
angiva
avslöja

Alla synonymer går att klicka på.