menu dblex
angiva
verb
beskylla
anmäla
anklaga
tillkännage
tjalla
skvallra
förråda
indicera
sätta fast
utsätta
Se även
ange

Alla synonymer går att klicka på.