menu dblex
sära
verb
åtskilja
skilja
differentiera
söndra
avskilja
lösgöra
ta isär

Alla synonymer går att klicka på.