menu dblex
säga ja till
verb
bevilja
samtycka till
bejaka
samtycka
tillstyrka
slå till
acceptera
avstå
neka

Alla synonymer går att klicka på.