menu dblex
bejaka
verb
intyga
bekräfta
verifiera
vittna
beriktiga
besvara med ja
erkänna

Alla synonymer går att klicka på.