menu dblex
beriktiga
verb
korrigera
förbättra
rätta
emendera
justera
tillrättalägga

Alla synonymer går att klicka på.