menu dblex
rev
substantiv
bank
revel
grund
sandrevel
sandbank
undervattensskär
ö
korallö
ryggparti
revben
rev
substantiv
snöre
lina
tråd
långrev

Alla synonymer går att klicka på.