menu dblex
lina
substantiv
tåg
rep
tross
snöre
sladd
tamp
streck
ända
kabel
stag
vajer
vant
fall
vajer
tråd
bardun
rev
Se även
linan
linor

Alla synonymer går att klicka på.