menu dblex
reglementsenlig
adjektiv
reglementarisk
föreskriven
påbjuden
reglementerad
övlig
stadgeenlig
i normalt skick

Alla synonymer går att klicka på.