menu dblex
reglementarisk
adjektiv
reglementsenlig
föreskriven
påbjuden
reglementerad
övlig
stadgeenlig

Alla synonymer går att klicka på.