menu dblex
regenerera
verb
ersätta
förnya
återbilda
pånyttföda
nydana
återvinna

Alla synonymer går att klicka på.