menu dblex
nydana
verb
reformera
modernisera
förbättra
revolutionera
förnya
regenerera
nybilda
nyskapa

Alla synonymer går att klicka på.