menu dblex
röva bort
verb
enlevera
föra bort
kidnappa
bortröva
snappa bort

Alla synonymer går att klicka på.