menu dblex
kidnappa
verb
enlevera
bortföra
föra bort
röva
röva bort

Alla synonymer går att klicka på.