menu dblex
röd tråd
substantiv
handling
händelseförlopp
story
fabel
intrig
tema
grundtanke
princip
ämne
ledmotiv

Alla synonymer går att klicka på.