menu dblex
story
substantiv
berättelse
historia
handling
händelseförlopp
röd tråd
fabel
intrig
förlopp
novell

Alla synonymer går att klicka på.