menu dblex
provinsiell
adjektiv
landsortsmässig
lantlig
kälkborgerlig
småstadsaktig
bondsk
dialektal
lantis
lokal
decentraliserad
regional
landsdels

Alla synonymer går att klicka på.