menu dblex
decentraliserad
adjektiv
lokal
provinsiell
kommunal
separerad
splittrad
spridd
utlokaliserad
fördelad på lokala förvaltningsorgan

Alla synonymer går att klicka på.