menu dblex
proselyt
substantiv
nyomvänd
konvertit
omvänd
neofyt
nyfrälst anhängare
nyförvärvad anhängare
trosbroder

Alla synonymer går att klicka på.