menu dblex
konvertit
substantiv
proselyt
nyomvänd
omvänd

Alla synonymer går att klicka på.