menu dblex
procent
substantiv
hundradel
ränta
vinst
utdelning
provision
royalty

Alla synonymer går att klicka på.