menu dblex
hundradel
substantiv
procent
Alternativ stavning
hundradedel

Alla synonymer går att klicka på.