menu dblex
pressa sig fram genom
verb
armbåga sig fram
bryta sig ut
genombryta

Alla synonymer går att klicka på.