menu dblex
genombryta
verb
genomtränga
genomlysa
gå igenom
klyva
splittra
spränga
bryta

Alla synonymer går att klicka på.