menu dblex
genomlysa
verb
genomtränga
genombryta

Alla synonymer går att klicka på.