menu dblex
pressa fram
verb
krysta
frampressa
framkrysta
pressa ut
avtvinga
driva fram

Alla synonymer går att klicka på.