menu dblex
pest
substantiv
farsot
epidemi
sjukdom
smitta
epizooti
pandemi
pestilens
miasma
plåga
sjuka
sot
digerdöd
kolera
svarta döden
Se även
pesten

Alla synonymer går att klicka på.