menu dblex
epidemi
substantiv
pest
farsot
sjukdom
smitta
epizooti
pandemi
pestilens

Alla synonymer går att klicka på.