menu dblex
persvadera
verb
övertala
truga
intala
nödga

Alla synonymer går att klicka på.