menu dblex
truga
verb
nödga
tvinga
förmå
pressa
krusa
persvadera
övertala
fjäska
bjuda om
ligga över
påtvinga
tjata
I uttryck
truga på
truga sig på

Alla synonymer går att klicka på.