menu dblex
persedlar
substantiv
utrustning
effekter
grejor
mundering
kläder
dräkt
Se även
persedel
I uttryck
alla nödiga persedlar

Alla synonymer går att klicka på.