menu dblex
mundering
substantiv
utrustning
utstyrsel
persedlar
uniform
dräkt
beklädnad
ställ
alla nödiga persedlar
sele
seldon
seltyg
schabrak

Alla synonymer går att klicka på.