menu dblex
paleo-
förled
forntida
forn
gammal
urtida

Alla synonymer går att klicka på.