menu dblex
forntida
adjektiv
forn
gammal
antik
förgången
paleo-
gammaldags
grå

Alla synonymer går att klicka på.