menu dblex
påföljd
substantiv
verkan
följd
resultat
konsekvens
frukt
effekt
konsekvenser
eftersläng
straff
vite
repressalier
efterräkningar
sanktioner
ansvar
sanktion
Se även
påföljder
I uttryck
utan påföljd

Alla synonymer går att klicka på.