menu dblex
osymmetrisk
adjektiv
olikformig
oregelbunden
asymmetrisk
ojämn
sned

Alla synonymer går att klicka på.