menu dblex
olikformig
adjektiv
ojämn
osymmetrisk
oregelbunden
heterogen
asymmetrisk

Alla synonymer går att klicka på.