menu dblex
oregelmässig
adjektiv
abnorm
regelstridig
anomal
felaktig
irreguljär
avvikande
regelvidrig
inkongruent
inte överensstämmande

Alla synonymer går att klicka på.