menu dblex
anomal
adjektiv
avvikande
oregelmässig
abnorm
oregelbunden

Alla synonymer går att klicka på.