menu dblex
orättfärdig
adjektiv
orättvis
orätt
orättmätig
obillig
felaktig
oärlig
ohederlig
syndig
ondskefull
ond
gudlös
ogudaktig
elak
illvillig
Se även
orättfärdigt

Alla synonymer går att klicka på.