menu dblex
omvändelse
substantiv
åsiktsbyte
sinnesändring
väckelse
pånyttfödelse
frälsning
övergång
konversion
bot och bättring

Alla synonymer går att klicka på.