menu dblex
konversion
substantiv
omvändelse
omvändning
ombildning
omvandling
Relaterade ord
övergång

Alla synonymer går att klicka på.