menu dblex
omstöpa
verb
omskapa
ombilda
förvandla
omgestalta
reformera
förändra
omarbeta
omgjuta

Alla synonymer går att klicka på.