menu dblex
omslingra
verb
slingra sig om
snärja
linda sig om
fjättra
omfamna
omgiva

Alla synonymer går att klicka på.