menu dblex
obsolet
adjektiv
föråldrad
gammal
omodern
förlegad
urmodig
ur bruk
ålderdomlig
antikverad
död

Alla synonymer går att klicka på.