menu dblex
antikverad
adjektiv
föråldrad
gammalmodig
gammal
förlegad
antik
museal
obsolet
otidsenlig
efterbliven
utdömd

Alla synonymer går att klicka på.