menu dblex
obestånd
substantiv
insolvens
konkurs
bankrutt
ruin
fattigdom
misär
dålig ekonomi
ekonomiska svårigheter
fall
förfall
I uttryck
komma på obestånd
på obestånd

Alla synonymer går att klicka på.