menu dblex
insolvens
substantiv
konkurs
betalningsinställelse
fallissemang
obestånd

Alla synonymer går att klicka på.